Project Description

Loading...

        place E2-G005

        access_time 星期一至六 : 早上 10:30 至 下午 07:00

           (星期日及澳門特別行政區公眾假期休息)

        local_phone 6301 2972

澳門文化廣場是澳門最大的書店之一,位於澳門大學的分店業務包括展銷澳、港、台、內地書籍、外文書籍,以及供應文具和澳門大學紀念品。

菜單